BLACHY PERFOROWANE
o oczkach kwadratowych
w układzie prostym 90° Qg

a - wielkość oczka w mm
t - podziałka - odległość pomiędzy środkami sąsiednich oczek w mm

prześwit - procentowe określenie powierzchni wyperforowanej

blacha perforowana, perforacja blach