Październik 2022

Adopcja szkoły.

Od kilku już lat pomagamy misjonarzom i wspieramy szkoły w Afryce, także

poprzez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Matką Fundacji Redemptoris Missio jest dr Wanda Błeńska (www.wandablenska.pl)  znana jako "Matka Trędowatych", polska lekarka, podporucznik AK i misjonarka,  światowej sławy specjalistka w dziedzinie leczenia trądu

oraz Służebnica Boża Kościoła Katolickiego. 
Najnowszy list od Siostry Alicji Adamskiej, dyrektorki szkoły podstawowej 

w Abong-Mbang, Kamerun.


"Kochani Przyjaciele!

Z ogromną radością witamy Was u progu nowego roku szkolnego.

Naukę rozpoczęliśmy 6 września. Już w pierwszym dniu szkoły było około 300 uczniów, którzy oczekiwali od rana na wejście do klas. Po kilku dniach mieliśmy uroczystą Mszę Świętą na terenie szkoły oraz poświęcenie klas i wszystkich pomieszczeń. Obecnie lekcje podstawowych przedmiotów obowiązkowych mamy w poszczególnych salach, z wyjątkiem informatyki, która odbywa się w sali odpowiednio przygotowanej. Z pomocą przyjaciół szkoły mamy do dyspozycji kilka komputerów. Uczymy się również języka angielskiego, jako drugiego, który obowiązuje w naszym kraju poza językiem francuskim.

W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować Wam za udzieloną pomoc, dzięki której można było naprawić system słoneczny w szkole. Zatem lekcje odbywają się bez przeszkód. Obecnie jest pora deszczowa. Codziennie pada deszcz. Niemniej jednak lekcje odbywają się regularnie.

Serdecznie pozdrawiamy zapewniając pamięć modlitewną.

Siostra Alicja Adamska Abong Mbang."

afryka4