Luty 2018

Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny- udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

Gazela Biznesu to tytuł, który kojarzy się z prestizem i zarazem świetna

rekomendacja mająca niebagatelne znaczenie w kontaktach handlowych

z dotychczasowymi i nowymi kontrahentami.

Wyróżnienie odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębiorstw.