Rg 10-25,98 prześwit 11,7%

Rg 10-25,98 blacha perforowana DIN24041